Na een grondige keuring is ons het keurmerk toegekend.

Het keurmerk is afgegeven op basis van het Normendocument Keurmerk Beveiliging.

TüV Rheinland Nederland B.V. heeft verklaard dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door dit bedrijf in het kader van particuliere beveiliging verrichte werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende eisen uit het Keurmerk Beveiliging.