Trainingen

Onze medewerkers volgen momenteel een training die erop gericht is om agressie en geweld te voorkomen.

Preventief beleid en handelen is hierin van groot belang. Dit wordt behandeld in theorie en met praktijkvoorbeelden.

Investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers vinden wij zeer belangrijk.